Rímfajták

Tiszta rím: a rímelő részek magánhangzója megegyezik (vagy majdnem megegyezik), és a mássalhangzóik is hasonló hangzásúak.

Asszonánc: a tiszta rím ellentéte, a magánhangzók egyezésén kívül nincs hasonlóság.

Mozaikrím: a rímelő rész több szóból áll össze.

Csonka rím: a rímet alkotó szavak egyike a másik szó első szótagjának (vagy szótagjainak) elhagyásából (vagy megváltoztatásából) lett képezve.

Kancsal rím: szándékosan élesen elütő hangzású sorvégek.

Kecskerím: olyan rím, amiben a mássalhangzók helyet cserélve követik egymást.

Visszhangrím: az előző sor utolsó néhány szótagjából áll a következő sor. (lásd pl. Balassi Bálint: Ötvennegyedik)

Általában kevésbé hatásos rímfajták:

Önrím: ugyanaz a szó szerepel a sorvégeken (esetleg kis változtatással).

Ragrím: a rím ugyanazon toldalékból fakad, kezdők általában gyakran alkalmazzák.

Kínrím: erőltetett rím, pl. ragrímből vagy valamilyen buta szójátékból származó.

Elhelyezkedés szerint:

Füzérrím (vagy láncrím): a sorvéghez hasonlóan kezdődik a következő sor.

Belső rím: egy soron belüli rím, pl. középrím.

Középrím: a belső rím egy fajtája, ahol a sor vége a közepével rímel.

Betűrím (vagy alliteráció): a szavak kezdőbetűinek vagy a szókezdő hangoknak az egybecsengése.

Sorrím: az egész sor rímel egy másik sorra.

Atteijan. 19.

Hiba jelentéseHiba jelentése

Kapcsolódó trükkök

Összes trükk

Hozzászólások

Hozzászólás írásához jelentkezz be vagy lépj be Facebookkal!

Olajosjan. 31.

Tiszta rímnél nem feltétlenül kell a teljes szavaknak adniuk a tiszta rímet, elég lehet pl. az utolsó két szótag is.

Olajosjan. 28.

Érdemes megjegyezni, hogy a ragrím és a sorrím általában kínrím is...